Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Toto je právní smlouva mezi vámi, koncovým uživatelem, a Wondershare Software Co., Ltd. a její dceřiná společnost Wondershare Software (HK) Co., Ltd., vývojář programu ("Wondershare"), vývojář programu ("Wondershare"), týkající se vašeho používání Wondershare výrobků ("Software"). Instalací Softwaru, souhlasíte, že jste vázáni podmínkami této smlouvy.

1. Udělení licence
Wondershare tímto uděluje (jednotlivec) odvolatelné, osobní, nevýhradní a nepřevoditelné právo nainstalovat a aktivovat software na dvou oddělených počítačů výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití, pokud jste zakoupili komerční licence od Wondershare. Sdílení tento software s jinými jedinci nebo umožňující jiní jednotlivci zobrazit obsah tohoto softwaru, je v rozporu s touto licencí. Nesmíte poskytovat Software na síti, nebo v žádném případě poskytovat software na více uživatelů, pokud jste poprvé zakoupili alespoň licenci víceuživatelský od Wondershare.

2. Autorská práva
Software je vlastněn Wondershare a je chráněn autorským zákonem a mezinárodními smlouvami o autorských právech. Nesmíte odstraňovat nebo zakrývat jakákoliv upozornění, nápisy nebo značky ze softwaru.

3. OMEZENÍ POUŽITÍ
Nesmíte, a nesmíte ani dovolit ostatní (a) zpětně překládat, dekompilovat, dekódovat, dešifrovat, rozebírat, ani žádným způsobem odvodit zdrojový kód z, software; (b) upravovat, distribuovat nebo vytvářet díla odvozená od Softwaru; (c) kopie (jiné než jednu záložní kopie), distribuovat, veřejně zobrazovat, přenášet, prodávat, pronajímat nebo jinak využívají software.

4. COVER CD.
Reprodukce a distribuce Wondershare Software (hodnocení pouze kopie) v různých desek CD vydané přidruženými časopisy jsou povoleny. Nicméně je nutná kopie časopisu s CD, který bude odeslán na Wondershare Software.

5. TERM
Tato licence je platná do jejího ukončení. Můžete ji kdykoli ukončit zničením Softwaru, spolu se všemi jejich kopiemi. Tato licence bude také ukončena, pokud nesplníte některou z podmínek této dohody. Při takovém ukončení, souhlasíte se zničit software spolu se všemi jejich kopiemi.

6. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY.
Wondershare Software NEZARUČUJE, že software je bez chyb. Wondershare Software ZŘÍKÁ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení délky předpokládané ZÁRUKA může trvat, NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A VY MŮŽETE MÍT JEŠTĚ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ NA JURISDIKCI.

7. ODDĚLITELNOST.
V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení této licence, se strany dohodly, že tato neplatnost nemá vliv na platnost zbývajících částí této licence.

8. ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ Wondershare Software ANI JEJÍ DODAVATELÉ VŮČI VÁM ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z dodávkou, nebo používáním SOFTWARU, I KDYŽ Wondershare SOFTWARE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. V žádném případě nebude Wondershare Software ODPOVĚDNOST ZA jakýkoli nárok, ať ze smlouvy, přečinu NEBO JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, NEPŘESÁHNE zaplacení licence, KTEROU JSTE, pokud existuje.

Poděkování Instalací potvrzujete, že jste si přečetli a POROZUMĚLI popředí dál a že souhlasíte s VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI. Také odsouhlasíte, že je tato dohoda úplnou a výhradní OBSAH dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny navrhované nebo předchozí dohody, ústní nebo sepsané A JINÉ komunikace mezi smluvními stranami týkající se licence, je zde popsáno.

Top